Tranzitni Pluton u kvadratu sa Uranom

piše. Jovana Lučić-Gajić
text objavljen:  24. aprila 2012.godine 


Šestog juna 2012-te, oko 19h (računajući po lokalnom vremenu za Beograd, Srbiju), tranzitni Uran zauzima pun kvadrat prema tranzitnom Plutonu. 
Sve do marta 2015.godine, tranzitni Uran i Pluton će tačno sedam puta zauzeti kvadratni ugao iz kardinalnih pozicija (Ovan/Jarac).

Egzaktni kvadrati će se formirati: na 8* Ar/Co 26.juna 2012,  na 6* 19.septembra 2012.god, na 11* 21.maja 2013.god, na 9* 01.novembra 2013.godine, 13* 21.aprila 2014.godine, na 12* 15.decembra 2014.godine, na 15* 17.marta 2015.godine.

Uran predstavlja nagon za promenama, budjenje inventivnosti, kombinacije, budjenje, revolucije, inteligenciju – višu svest, šok, stres i nepredvidljive situacije, ali i reorganizaciju, brze promene i inovacije.
Pluton utiče na globalizaciju, sistemsko uništavanje, rušenje i ponovnu izgradnju (ni iz čega). Nemilosrdnost, gaženje „preko mrtvih“, stradanja širokih razmera, ali i kontrolu, moc, despotizam.
I jedan i drugi, predstavljaju generacijske planete, generacijske tokove, i kolektivna zbivanja. Znači, ne tiču se samo pojedinca. Kvadrat uvek predstavlja izazov, pokret i sukob dve volje, ili dve prirode, ili jednostavno dva toka. Ovoga puta, kvadratura se odvija u kardinalnim, polarnim, aktivnim znacima.

Uran i Pluton u odnosu (aspektu) nose neminovne brze i dramatične promene. Jedan bi da se vine u nebo, jedan bi da povuče u zemlju. Jedan bi da sagleda, budućnost civilizacije, I humano aktivira mašinu za budućnost. Drugi bi da satre svaki dosadašnji sistem i voljom diktatora, povede borbu do smrti, borbu za preživljavanje. Rat za vlast, rat za slobodu, rat za promene.
Kreće globalno budjenje. Naprasni rat protiv dogmi i sistema počinje, za neku, bolju budućnost.
Sukob izmedju onih koji žele da izvrše kolektivne promene i onih koji bi da zadrže postojeće dogme i sisteme. Oslobadja se prva varnica u vulkanu kolektivne eksplozije. Surova promena i sukob sa postojećim normama, pravilima i dosadašnjim ograničenjima. 
Prisilna životna promena praćena nagonom za opstanak. Kreće nasilno i brzo rušenje stare garde diktatora!

 

Na globalnom planu ovaj aspekt može da izazove havarije na nuklearnim reaktorima, naprasne ratove, štrajkove, vulkanske erupcije, zemljotrese, kao i finansijski kolaps.

Internet rat, informatički kolaps, reforma planova, socijalnog sistema i programa. Dolazi novi diktator!


Tokom juna 2012. Uran sa Algeniba napada Pluton. Ambicija, sujeta, ishitreni entuzijazam, loša presuda napada Plutona sa Faciesa, koji opet vlada nasilnim gubicima života, ratom, zemljotresima, vulkanima i aktivnom borbenom energijom. Nasilje kakvo um ne može da shvati.  


Od 16. do 19.jula 2012. se ovom kvadratu pridružuje i kvadrat/opozicija Marsa iz Vage, i formira kardinalni „T“ kvadrat. Naćićemo se na raskrsnici izmedju Istoka, Zapada i Juga. Tu se pokreće najviše nemira. I tu će Zapad uplesti prste. Jupiter (podstaknut kvadratom Neptuna iz Riba) će aktivirati Ketua (južni mesečev Čvor) i doprineće širenju konflikta i rušenju sistema, zarad vere, humanosti, pomaganja. Napad iz vazduha, vode kreće. Novi ekonomski udar.

Naredni kvadrat (u septembru) će nositi naredne dogadjaje. Kako se aspekt priblizava egzaktnom orbisu delovanja, tako će i situacija biti ozbiljnija.

Na individualnom planu  
Rodjeni sa Uranom na kraju prve dekade Vage (od novembra 1969.god. do juna 1970.god, rodjeni od septembra do decembra 1970-te kao i rodjeni od maja do avgusta 1971.god.) u ovom periodu (zavisno od teme/polja/planete kojom vlada Uran) mogu očekivati veće životne promene i izazove na polju braka i medjuljudske komunikacije. Preokreti vezani za odnose i udruživanja, lomove dosadašnjeg tempa života, uzimanje stvari u svoje ruke, rušenje starih navika i pokretanje nasilnih promena na radu, u poziciji u braku. Menja se pozicija u braku, na poslu. Relokacija, ili bar promena sredine je neminovna.

Rodjeni Sa Uranom na kraju prve dekade Jarca (od aprila 1989.god do januara 1991.god. kao i osobe rodjene od avgusta 1991. do kraja decembra 1991.godine) osetiće opsesiju slobodom, namogućnost kontrole promena koje dolaze, prisilna poreba za vazduhom, brutalna odvajanja od strog načina života.

Rodjeni sa Plutonom na kraju prve dekade Vage (od oktobra 1973.godine do oktobra 1976. godine), će ove tranzite možda i najviše osetiti. Rušenje kontrole nad svakodnevnim stegama, kardinalni brzi rezovi u dosadašnjim sstanjima trpljenja, uzimanje zivota u ruke. Veliko čišćenje nagomilanih nepotrebnih stvari. Početak nove faze u životu. Gubitak kontrole nad nasledstvom, podrškom drugih, privremeno rušenje planova, promene u sferama odnosa i prijateljstva. Ove promene dolaze sporo ali sigurno.