Metak za metak:
priča o kardinalnoj paran-opoziciji Marsa i Plutona